ENG

Liveni

patent zatvarači

L40 Liveni patent zatvarač

Međunarodna oznaka D3

Dimenzije

 • Širina zuba: 4,60 ±0,05
 • Debljina zuba: 2,35 ±0,05
 • Širina patent lanca: 28 ±1

Materijal izrade

 • Trake: 100% poliester
 • Zubi:  100% poliamid

Najčešća upotreba

Džepovi na garderobi
Dečija odeća

Moguće izvedbe

Dostupni klizači

A16

AH8

A17

A15

Dostupne boje

Dostupne boje za ovaj model možete pronaći na sledećem linku.

L60 Liveni patent zatvarač

Međunarodna oznaka D5

Dimenzije

 • Širina zuba: 5,80 ±0,10
 • Debljina zuba: 2,90 ±0,10
 • Širina patent lanca: 33 ±1

Materijal izrade

 • Trake: 100% poliester
 • Zubi:  100% poliamid

Najčešća upotreba

Sportska oprema
Torbica

Obuća
Kožna obuća
Janke
Putne torbe
Sportska oprema
Radna odela
Vojna odela
Dečija odeća

Moguće izvedbe

Dostupni klizači

A16

AH8

A17

A15

A50

L21

L24

Dostupne boje

Dostupne boje za ovaj model možete pronaći na sledećem linku.

Način poručivanja patent zatvarača

Prilikom porucivanja patent zatvaraca neophodno је da navedete nekoliko elemenata koji u potpunosti definisu patent zatvarac i na taj nacin izbegnete moguce nesporazume. Za svaku vrstu patent zatvaraca posebno dajemo primer za pravilno porucivanje.

Primer poručivanjametalnog patent zatvarača
Metalni patent zatvarač M40, nedeljiv, zubi od mesinga, standardna patina, dužina 16cm, crne boje, standardni klizač patiniran, 20 komada

a

M40

b

N

c

MS - PATINA

d

16

e

120

f

A115

g

20

a - definiše vrstu i tip patent zatvarača
b - definiše izvedbu
c - definiše dužinu u cm
e - definiše boju
f - definiše klizač sa vrstom zaštite
g - definiše količinu u komadima


Ako su zubi hemijski obrađeni (zaštićeni), obavezno navesti vrstu obrade (zaštite).

L80 Liveni patent zatvarač

Međunarodna oznaka D8

Dimenzije

 • Širina zuba: 7,65 ±0,05
 • Debljina zuba: 3,90 ±0,05
 • Širina patent lanca: 37 ±1

Materijal izrade

 • Trake: 100% poliester
 • Zubi:  100% poliamid

Najčešća upotreba

cipele

Putne torbe
Šatori
Tende
Obuća

Moguće izvedbe

Dostupni klizači

A16

AH8

A17

A15

A50

L21

Dostupne boje

Dostupne boje za ovaj model možete pronaći na sledećem linku.

Način poručivanja patent zatvarača

Prilikom porucivanja patent zatvaraca neophodno је da navedete nekoliko elemenata koji u potpunosti definisu patent zatvarac i na taj nacin izbegnete moguce nesporazume. Za svaku vrstu patent zatvaraca posebno dajemo primer za pravilno porucivanje.

Primer poručivanjametalnog patent zatvarača
Metalni patent zatvarač M40, nedeljiv, zubi od mesinga, standardna patina, dužina 16cm, crne boje, standardni klizač patiniran, 20 komada

a

M40

b

N

c

MS - PATINA

d

16

e

120

f

A115

g

20

a - definiše vrstu i tip patent zatvarača
b - definiše izvedbu
c - definiše dužinu u cm
e - definiše boju
f - definiše klizač sa vrstom zaštite
g - definiše količinu u komadima


Ako su zubi hemijski obrađeni (zaštićeni), obavezno navesti vrstu obrade (zaštite).

L100 Liveni patent zatvarač

Međunarodna oznaka D10

Dimenzije

 • Širina zuba: 8,35 ±0,05
 • Debljina zuba: 3,80 ±0,05
 • Širina patent lanca: 37 ±1

Materijal izrade

 • Trake: 100% poliester
 • Zubi:  100% poliamid

Najčešća upotreba

Torbica
cipele

Putne torbe
Šatori
Tende
Obuća

Moguće izvedbe

Dostupni klizači

A16

AH8

A17

A15

A21

A24

Dostupne boje

Dostupne boje za ovaj model možete pronaći na sledećem linku.

Način poručivanja patent zatvarača

Prilikom porucivanja patent zatvaraca neophodno је da navedete nekoliko elemenata koji u potpunosti definisu patent zatvarac i na taj nacin izbegnete moguce nesporazume. Za svaku vrstu patent zatvaraca posebno dajemo primer za pravilno porucivanje.

Primer poručivanjametalnog patent zatvarača
Metalni patent zatvarač M40, nedeljiv, zubi od mesinga, standardna patina, dužina 16cm, crne boje, standardni klizač patiniran, 20 komada

a

M40

b

N

c

MS - PATINA

d

16

e

120

f

A115

g

20

a - definiše vrstu i tip patent zatvarača
b - definiše izvedbu
c - definiše dužinu u cm
e - definiše boju
f - definiše klizač sa vrstom zaštite
g - definiše količinu u komadima


Ako su zubi hemijski obrađeni (zaštićeni), obavezno navesti vrstu obrade (zaštite).

Način poručivanja patent zatvarača

Prilikom porucivanja patent zatvaraca neophodno је da navedete nekoliko elemenata koji u potpunosti definisu patent zatvarac i na taj nacin izbegnete moguce nesporazume. Za svaku vrstu patent zatvaraca posebno dajemo primer za pravilno porucivanje.

Primer poručivanja livenog patent zatvarača
Liveni patent zatvarač L80, deljiv, dužine 60 cm, crne boje, standardni klizač, lakiran, 10 komada

a

L80

b

D

c

60

d

120

e

A161

f

10

a - definiše vrstu i tip patent zatvarača
b - definiše izvedbu
c - definiše dužinu u cm
d - definiše boju
e - definiše klizač sa vrstom zaštite
f - definiše količinu u komadima


Ako su zubi hemijski obrađeni (zaštićeni), obavezno navesti vrstu obrade (zaštite).