ENG

Sa plastičnim komponentama

Spiralni patent zatvarači

S30 Spiralni patent zatvarač sa plastičnim komponentama

U ponudi imamo varijantu spiralnog patent zatvarača sa plastičnim komponentama: graničnici, nedeljiva i deljiva spojnica.

Dimenzije

 • Širina zuba: 4,15 ±0,10
 • Debljina zuba: 2,00 ±0,05
 • Širina patent lanca: 28 ±1
 • Minimalna dužina: 9 cm

Materijal izrade

 • Spirala i trake: 100% poliester

Najčešća upotreba

Džepovi na garderobi
Dečija odeća

Moguće izvedbe

Dostupni klizači

A11

AH8

A31

L21

L22

L10

Dostupne boje

Dostupne boje za ovaj model možete pronaći na sledećem linku.

S60 Spiralni patent zatvarač sa plastičnim komponentama

U ponudi imamo varijantu spiralnog patent zatvarača sa plastičnim komponentama: graničnici, nedeljiva i deljiva spojnica.

Dimenzije

 • Širina zuba: 5,80 ±0,10
 • Debljina zuba: 1,90 ±0,05
 • Širina patent lanca: 30 ±1
 • Minimalna dužina: 6.5 cm

Materijal izrade

 • Spirala i trake: 100% poliester

Najčešća upotreba

Džepovi na garderobi
Dečija odeća

Moguće izvedbe

Dostupni klizači

A11

A12

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A31

A41

A50

AH8

AF

L10

L21

L24

L25

Dostupne boje

Dostupne boje za ovaj model možete pronaći na sledećem linku.

S70 Spiralni patent zatvarač sa plastičnim komponentama

U ponudi imamo varijantu spiralnog patent zatvarača sa plastičnim komponentama: graničnici, nedeljiva i deljiva spojnica.

Dimenzije

 • Širina zuba: 6,40 ±0,10
 • Debljina zuba: 2,75 ±0,10
 • Širina patent lanca: 33 ±1
 • Minimalna dužina: 8 cm

Materijal izrade

 • Spirala i trake: 100% poliester

Najčešća upotreba

Džepovi na garderobi
Dečija odeća

Moguće izvedbe

Dostupni klizači

A11

A17

A18

A20

A41

L21

AH8

Dostupne boje

Dostupne boje za ovaj model možete pronaći na sledećem linku.

Način poručivanja patent zatvarača

Prilikom porucivanja patent zatvaraca neophodno је da navedete nekoliko elemenata koji u potpunosti definisu patent zatvarac i na taj nacin izbegnete moguce nesporazume. Za svaku vrstu patent zatvaraca posebno dajemo primer za pravilno porucivanje.

Primer poručivanja spiralnog patent zatvarača
Spiralni patent zatvarač S60, deljiv, dužine 65 cm, crne boje, standardni klizač - lakiran, 15 komada

a

S60

b

D

c

65

d

120

e

A111

f

15

a - definiše vrstu i tip patent zatvarača
b - definiše izvedbu
c - definiše dužinu u cm
d - definiše boju
e - definiše klizač sa vrstom zaštite
f - definiše količinu u komadima


Ako su zubi hemijski obrađeni (zaštićeni), obavezno navesti vrstu obrade (zaštite).