ENG

Sa sjajnim zubima

Spiralni patent zatvarači

S30 Spiralni patent zatvarač sa sjajnim zubima

Spiralni patent zatvarači sa sjajnim zubima dobijaju se šivenjem sjajne spirale, na tkane poliesterske trake. Preporučuju se za upotrebu na garderobi ili kao modni detalj. Dostupne boje zuba su: srebrni, zlatni, gun metal...

Dimenzije

 • Širina zuba: 4,15 ±0,10
 • Debljina zuba: 2,00 ±0,05
 • Širina patent lanca: 28 ±1
 • Minimalna dužina: 9 cm

Materijal izrade

 • Spirala i trake: 100% poliester

Najčešća upotreba

Džepovi na garderobi
Dečija odeća
Modni detalj

Moguće izvedbe

Dostupni klizači

A11

AH8

A31

L21

L22

L10

Dostupne boje

Dostupne boje za ovaj model možete pronaći na sledećem linku.

S50 Spiralni patent zatvarač sa sjajnim zubima

Spiralni patent zatvarači sa sjajnim zubima dobijaju se šivenjem sjajne spirale, na tkane poliesterske trake. Preporučuju se za upotrebu na garderobi ili kao modni detalj. Dostupne boje zuba su: srebrni, zlatni, gun metal...

Dimenzije

 • Širina zuba: 6,00 ±0,10
 • Debljina zuba: 2,60 ±0,05
 • Širina patent lanca: 32 ±1

Materijal izrade

 • Spirala i trake: 100% poliester

Najčešća upotreba

Garderoba
Modni detalj

Moguće izvedbe

Dostupni klizači

A31

AH

Dostupne boje

Dostupne boje za ovaj model možete pronaći na sledećem linku.

S70 Spiralni patent zatvarač sa sjajnim zubima

Spiralni patent zatvarači sa sjajnim zubima dobijaju se šivenjem sjajne spirale, na tkane poliesterske trake. Preporučuju se za upotrebu na garderobi ili kao modni detalj. Dostupne boje zuba su: srebrni, zlatni, gun metal...

Dimenzije

 • Širina zuba: 6,40 ±0,10
 • Debljina zuba: 2,75 ±0,10
 • Širina patent lanca: 33 ±1
 • Minimalna dužina: 8 cm

Materijal izrade

 • Spirala i trake: 100% poliester

Najčešća upotreba

Garderoba
Modni detalj

Moguće izvedbe

Dostupni klizači

A11

A17

A18

A20

A41

L21

AH8

Dostupne boje

Dostupne boje za ovaj model možete pronaći na sledećem linku.

Način poručivanja patent zatvarača

Prilikom porucivanja patent zatvaraca neophodno је da navedete nekoliko elemenata koji u potpunosti definisu patent zatvarac i na taj nacin izbegnete moguce nesporazume. Za svaku vrstu patent zatvaraca posebno dajemo primer za pravilno porucivanje.

Primer poručivanja spiralnog patent zatvarača
Spiralni patent zatvarač S60, deljiv, dužine 65 cm, crne boje, standardni klizač - lakiran, 15 komada

a

S60

b

D

c

65

d

120

e

A111

f

15

a - definiše vrstu i tip patent zatvarača
b - definiše izvedbu
c - definiše dužinu u cm
d - definiše boju
e - definiše klizač sa vrstom zaštite
f - definiše količinu u komadima


Ako su zubi hemijski obrađeni (zaštićeni), obavezno navesti vrstu obrade (zaštite).