ENG

Novo u kontroli kvaliteta: Mašina za ispitivanje uzoraka bojenja

Novo u kontroli kvaliteta: Mašina za ispitivanje uzoraka bojenja

Ova mašina koristi se za precizno bojenje uzoraka materijala u realnim uslovima. Ovaj temperaturni sistem je precizan i pouzdan tako da je bojenje i uzorkovanje uspešno.